Hannu Nikurautio

Hannu Nikurautio

Konsultti

Mentori



Taustaa ja rooli Directorassa

Hannu on kokenut johtaja, jolla on erinomaiset näytöt suuren teknologiayhtiön tuotekehityksen ja teknologiayksikön johtamisesta sekä Euroopassa, USAssa että Kiinassa. Hannu on asunut neljä vuotta USAssa ja Hollannissa ja viisi vuotta Kiinassa, jossa hän on johtanut teknologia- ja tuotekehitysprojekteja sekä tuote- ja portfoliohallintaa sisältäen myös tarvittavia kompetenssisiirtoja.

Johtaminen (leadership) ja erityisesti globaalien monikulttuuristen tiimien johtaminen verkossa ovat Hannun erityisiä vahvuuksia.

Directorassa Hannu on saanut loistavaa palautetta pienyrityksen johtajan mentorina toimimisesta. Hannun mentoroinnin avulla yrittäjän oma johtajan identiteetti vahvistui ja yritys sai uusia tulevaisuuden- ja kasvunäkymiä. Henkilöstöjohtaminen helpottui huomattavasti.

 

Supervoimat

Ihmistuntemus, kulttuurienvälinen yhteistyö, empatia, johtajuus, kommunikaatiotaidot