• paivi.lohikoski@directora.fi

Asiakaskokemuksia

Asiakaslähtöisyys, räätälöidyt palvelut, pitkät yhteiset henkilöstönkehitysprojektit, tutkittuun luotettavaan tietoon perustuvat menetelmät. Kriittinen ajattelu, haastaminen ja kyseenalaistaminen, niistä on meidän palvelut tehty. Lue lisää tästä!

Projektiviestintä, viestinnän valmennus

Ritva Isomäki, PPBIO -hanke, Pohjois-Pohjanmaan Liitto
“I have had a pleasure to work with Päivi in PPBIO project where she guided the project communication. Päivi is really an expert of communication but also an inspiring person with positive attitude.”

Yhteisöjohtaminen ja PR -viestintä

Ski Jyväskylä, johtoryhmä
“Onnistunut veto! Kiitos helposti ymmärrettävästä koulutuksesta toppatakkimiehellekin.”

Osaamiskartoituspalaute, Verkkoasema Oy

Osaamiskartoituspalaute, Verkkoasema Oy
“Kiitokset Päiville hyvästä työstä. Olet asiantunteva, luotettava, analyyttinen ja empaattinen.”

VSM (arvoketjuanalyysi) työpajapalaute

Nimetön henkilöstöpalaute, Verkkoasema Oy
“Olette selkeitä, kuuntelevia ja tilanteesta hyvin kiinni saavia esiintyjiä. Ote on juuri sellainen kuin pitää: Pitää auttaa asiakasta itseymmärryksen saavuttamisessa ilman liiallista guruoppien tyrkyttämistä.”

Henkilöstöjohtamisen kehitysprojekti

Jyrki Sundström, Verkkoasema Oy
Directora on tehnyt kanssamme pitkään erinomaista yhteistyötä erilaisissa projekteissa. Viimeksi Competence Development -projektissa, jossa henkilöstömme osaamiset kartoitettiin, niistä tehtiin matriisi ja henkilöstölle asetettiin tavoitteet. Tästä on tullut loistavaa palautetta projektipäälliköiltä ja henkilöstöltä. Suosittelen!

Luennot: Competence mapping and personal development, personal branding

Mirja Peltola, Health and Biosciences, University of Oulu
Todella paljon kiitoksia Päiville mielenkiintoisista luennoista Terveys- ja Biotieteiden tohtoriohjelman (HBS-DP) Research Camp –tapahtumassa Oulangassa. Competence mapping and personal development - työpajasi sai erinomaiset arviot ja erityiset kiitokset osallistujilta!

E-Learning kurssipalaute, Oulun yliopisto

Opiskelijapalaute, viestintä ja informaatiotutkimus, Oulun yliopisto
“Oppimisympäristö on toiminut hyvin ja on hienosti rakennettu. Kommunikaatio on ollut todella vaivatonta ja kurssit todella mielenkiintoisia. Olen verkko-opintojen jälkeen entistä innostuneempi tekemään verkkotyötä jatkossakin.”

Keijo Katisko, Head of Productivity and Transformation, Nokia Networks

Keijo Katisko, Nokia Networks
"With help of her Päivi´s findings and recommendation we have been able to improve our cross funtional way of working. Also we have learnt a lot what comes to working in virtual teams. I warmly recommend Päivi into projects, which require special understanding of organisation development skills, understanding different cultures and working in cross functional and cultural teams."

Osaamiskartoitus (kysely ja palauteluento)

Verkkoasema Oy
“Kiitos Päivi! Kysely pakotti miettimään omia vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi yhteenveto oli informatiivinen ja mukava tilaisuus!” “Kompetenssikartoituksen palauteosio oli erityisen hyvin tehty!”  

Virtual project communication study

Juha Määttä, Head of RF Product Management, MBB Nokia Networks
“Päivi has organized over ten workshops in Nokia and I can recommend her from the ground of her teaching skills but also due to her information and communication expertise.”  

Verkko-opetus PR-viestintä

Opiskelijapalaute, Oulun Yliopisto
“Erittäin selkeästi ohjeistettu ja strukturoitu verkkokurssi. Aion osallistua toistekin verkkokursseille.  

PR -viestinnän verkkokurssi

Opiskelijapalaute, Oulun yliopisto
“Kurssilla mentiin tavoitetta kohti hyvässä ilmapiirissä, kannustettiin napakoilla ystävällisillä kommenteilla pitkin matkaa. Kommentit näyttivät tulivat myös nopeasti. Tuutorointiin panostaminen oli korkealla tasolla.”

Osaamiskartoitus (kysely ja palauteluento)

Verkkoasema Oy
“Parasta kompetenssikartoituksessa oli saada analyysi/yhteenveto koko työyhteisön haastatteluista ja nähdä oma positio siinä. Vähentää varmasti luuloja ja vääriä kuvitelmia yhteisössä. – ja lujittaa yhteisiä pyrkimyksiä. Auttaa toimimaan paremmin yhdessä.”

Arvojohtaminen – elinvoimainen urheiluseura

Osallistujapalaute Suomen Palloliiton työpajassa 12/2018
Oli kyllä positiivinen yllätys, kiitos!!

Viestintä ja tapahtumajärjestäminen

Matkalla Tervahiihtoon leiripalaute 12/2018
Kaikki huomioon ottava Päivi ei omalla iloisuudellaan jätä ketään kylmäksi. Lisäksi kaikki viestintä oli hämmästyttävän selvää!

Viestintä ja tapahtumajärjestäminen

Matkalla Tervahiihtoon leiripalaute 12/2018
Ohjelma oli sopivan tiivis ja tiedottaminen oli hyvää. Päivi laittaa huippuinnostavia kuvia ja videoita someen.. Niistä välittyy positiivinen fiilis.

Sidosryhmäviestinnän työpaja ja viestintästrategia

MicroEntre, Oulun yliopisto
MicroEntre on kasvanut alueellisesta valtakunnalliseksi yrittäjäverkostoksi hyvän pohjatyömme jälkeen. Huolellinen sidosryhmäanalyysi ja viestintästrategia sekä viestintäsuunnitelma tukivat voimakasta kasvua. “Osallistuin Päivin sidosryhmäviestinnän työpajaan ja viestinnän koulutukseen ja sain sieltä paljon uutta tietoa, vaikka olen ollut alalla jo parikymmentä vuotta. Yleensä asiakkaat tulevat meille valmiin tarjouspyynnön kanssa, mutta nyt sain osallistua ensin pohjatyön tekemiseen. Minkälaista viestintää tarvitaan millekin kohderyhmälle? Tätä asiaa kannattaisi pohtia syvällisemmin asiantuntijan avulla ennen kuin tilataan tietojärjestelmät vanhentuneiden käytäntöjen päälle. J. Sundström, Verkkoasema”  

Someviestinnän suunnittelu ja sparraus

WTF Design Oy, toimitusjohtaja Sanna Paakkonen
Olen tehnyt yhteistyötä Päivi Lohikosken kanssa muun muassa yrityksen arvojen kiteyttämiseen ja niiden kommunikointiin liittyen. Päivi on käynyt myös läpi yrityksemme viestintää ja antanut siihen ulkopuolisesta näkökulmasta erittäin rakentavia ja käyttökelpoisia vinkkejä, sisältötärppejä ja pointteja, joita asiakkaan näkökulmasta on hyvä tuoda esille. Joskus siis myös me markkinoinnin ammattilaiset tarvitsemme sparrausta omaan markkinointiin, kuin myös muuhun tekemiseen. Viestinnän vahvana ammattilaisena Päivi löytää ne mielenkiintoisimmat kulmat, joiden esilletuominen tukee yrityksen päämäärien saavuttamista.

Johtajuusmentorointi

WTF Design Oy, toimitusjohtaja Sanna Paakkonen
Päivi Lohikosken ja Hannu Nikuraution mentoroinnissa olen löytänyt itsestäni ihan uusia puolia: johtajan, arvojen kautta toimijan ja tiimipelaajan, joka haluaa omalla panoksellaan edesauttaa muiden tiimin jäsenten onnistumista. Päivi ja Hannu osaavat kysyä oikeat kysymykset sekä uskaltavat haastaa ja kyseenalaistaa saamiaan vastauksia. Olen saanut myös arvokkaita vinkkejä yrityksen vision ja mission kiteyttämiseen, joita ilman yrityksen suunta ja strateginen tekeminen olisi käytännössä mahdotonta. Kehittäminen jatkuu yhteistyön avustuksella edelleen, ja nyt suunta on tekemisessä oikea. Suosittelen näitä ammattilaisia erittäin lämpimästi muillekin yrittäjille, yrityksille ja tiimeille, jotka haluavat selkeyttää suuntaansa ja löytää tekemisestä ne aidoimmat vahvuudet. 

Viestintä- ja johtamiskoulutus

Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry
Päivin positiivinen esiintyminen toi koulutukseen hyvän ilmapiirin. Sisältö oli innostavaa ja käytännönläheistä johtamis- ja viestintäoppia. 100% suositteli tätä muillekin.

NUTS House Kick off leirin viestintä

NUTS House Kick Off Camp, Vuokatti Sportissa
"Todella hyvä, ei moitteita. Riittävä ennakkoinfo, nopeat vastaukset, ammattitaito & motivaatio näkyy." Huippu! Niin iloinen ja energinen ja juttuihin mukaan tsemppaava ja houkutteleva ihana ja taitavaTouhuEmäntä."

SDO

Suomen Diakoniaopisto
Kiitos alustusluennosta! Sinun osuuteesi palattiin useaan otteeseen päivän aikana, eli se oli ajatuksia herättävä. Puheenvuorosi oli riittävän yleinen, jotta se avasi uusia näkökulmia, mutta toisaalta sieltä löytyi tarttumapintaa ryhmäläisten omaan arkeen. Meidän organisaatio ja johtamiskulttuuri on murroksessa ja jo uudistunut viimeisen parin vuoden aikana. Sinun puheenvuorosi toi uusia, tuoreita näkökulmia tähän kehittämistyöhön.
Erityisesti sieltä nousivat megatrendien tarkastelu systemaattisena osana strategista suunnittelua, keskittyminen olennaiseen (less is more), mekaaninen-dynaaminen -pohdinta, datan ja kokemustiedon yhdistäminen tulkinnan kautta ja viestinnän merkitys tiedolla johtamisessa.
Kävimme palautekeskustelun päivän päätteeksi ja osuutesi sai pelkästään kiitosta.
- Sari Heinikoski