• paivi.lohikoski@directora.fi

Tietosuojaseloste

Me Directorassa toimimme aina eettisesti, luottamuksellisesti ja pidämme hyvää huolta kaikesta tiedosta, mitä asiakkaistamme keräämme tai saamme.

Käyttääkseen Directoran palveluita asiakkaan on hyväksyttävä tietosuojaselosteemme mukaiset tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot. Tämä hyväksyminen varmistetaan ja kirjataan palvelusopimukseen tilauksen yhteydessä, tai muun vastaavaa tiedonkeruuta vaativan toimenpiteen yhteydessä.

Yksinkertaistettuna Directora tallentaa ja säilyttää kahdenlaista tietoa: verkkopalveluiden käytöstä havaittavaa (Google Analytics) ja käyttäjien itsensä antamaa tietoa.

Käytämme tietoja seuraavasti:

  1. Asiakkaan onnistumisen varmistamiseksi
  2. Laadukkaan palvelun toimittamiseen ja kehitystyöhön

Rekisterinpitäjä

Directora Oy
Isterintie 40
90230 Oulu

Tarvittaessa voit kysyä lisää tietojen käsittelystä ja tietosuojasta paivi.lohikoski@directora.fi

Directoran keräämää ja säilyttämää tietoa ovat:

  1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot kuten yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
  2. Maksutiedot, kuten laskutustiedot
  3. Markkinointiviestiluvat
  4. Asiakkaan erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset ja tutkimuslomakkeilla kerätyt tiedot.

 

Tietojemme lähde on asiakas itse. Directoran käyttämiin järjestelmiin ja tietoihin tällä hetkellä on pääsy vain Directoran toimitusjohtajalla Päivi Lohikoskella, joka tuntee tietoturvan ja käyttää tietoja asianmukaisesti ja luotettavasti.

Käytämme vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa teemme salassapitosopimukset. Sopimuksissa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Directoran asiakastiedot sijaitsevat kryptatuissa tietojärjestelmissä, joihin pääsy on rajoitettu. Directoran järjestelmien, ja prosessien tietoturva on korkealla tasolla ja suojattu tietomurtoja vastaan.

Tietojen hallinnasta vastaa Directora Oy, jonka tietosuojavastaava on Päivi Lohikoski.