Tutkimukset ja mittaukset

Nykytilanteen kartoitusta tarvitaan useimmin viestinnän ilmapiirin, tiimien yhteishengen tai osaamistasojen mittaamiseen.

Viestinnän nykytila-analyysin pohjalta tiedämme, valitaanko teillä viestintätarpeisiin oikeat välineet, voivatko ihmiset osallistua riittävästi, onko ajantasaista tietoa saatavilla, minkälainen on viestinnän ilmapiiri ja voivatko ihmiset vaikuttaa riittävästi päätöksentekoon. Selvitämme, onko yhteisö vahvistumassa ja kasvamassa tavoitteiden suuntaisesti.

Osaamiskartoitukset

Selvitämme luottamuksellisesti ja ammattitaidolla henkilöstön vahvuudet ja osaamisten sopivuuden yrityksen tavoitteisiin. Autamme tunnistamaan piilevät potentiaalit ja saamaan asiantuntijuuden käyttöön ja kasvuun. Tunnistamme myös ”osaamisgapit”, joita kehittämällä varmistetaan kilpailukyky ja henkilöstön motivaation kasvu.

Yrityksen arvot heräävät eloon toimivilla osaamisenjohtamisen prosesseilla, joihin osaamiskartoitus ohjaa. Osaamiskartan avulla oman työn hallinta paranee, ammatillinen identiteetti vahvistuu ja omat urasuunnitelmat selkiytyvät.

Osaamismatriisit

Osaamismatriisi rakennetaan kehityskeskustelujen pohjaksi tuomaan läpinäkyvyyttä ja selkeyttä työrooleihin ja työn vaatimuksiin. Kun osaamiset on tunnistettu ja määritelty jokaiseen tehtävään, on mahdollista myös tunnistaa kehitys ja ohjata henkilöstön kehitystä oikeaan suuntaan. Luokittelemme osaamiset toimialakohtaisesti 1-5 eri kategoriaan mukaanlukien projektipäälliköt ja johtajat.

Viestinnän nykytila-analyysi

Viestinnän nykytila-analyysissa selvitämme kyselyillä (ja haastatteluilla) sisäisen viestintänne toimivuuden. Kysely sisältää osa-alueet:

 1. koordinointi
 2. viestinnän kompetenssit
 3. yhteistyö

 

Kyselyn jälkeen teemme vielä tarvittaessa teemahaastattelut, jonka perusteella koostamme loppuraportin. Loppuraportin tulokset käymme yhdessä läpi johdon ja työntekijöiden kanssa ja ehdotamme samalla korjaavia toimenpiteitä.

Osaamiskartoitusten alat

 • – myyntihenkilöstö
 • – SW -asiantuntijat ja tekijät
 • – digimarkkinointi
 • – ICT -alan asiantuntijat
 • – johtajat
 • – bio- ja terveysteknologia-asiantuntijat
 • – projektipäälliköt
 • – HW -suunnittelijat