• Managing projects where virtuality meets reality

TIEDÄTKÖ MISTÄ MOJOSI ELÄÄ?

MOJO ”Vire ja fiilis, joka erottaa ihmisen muista. Mojo tarkoittaa melkein taianomaista voimaa, energistä otetta, draivia ja karismaa, joka voidaan liittää eri tilanteisin ja ihmisiin.” – Urban Dictionary & Wiktionary

No tieteessä asia on tietysti motivaatio. Sana motivaatio on alun perin johdettu latinankielen sanasta ”movere”, joka tarkoittaa liikkumista. Motivaatio määrää, mihin henkilö suuntaa resurssinsa, sekä millä aktiivisuudella, intensiteetillä ja ahkeruudella yksilö toimii. FLOW taas on upea tila, jossa tuntuu niin kuin kaikki olisi mahdollista.

Motiivit ja motivaatio ohjaavat meitä siinä jäämmekö aamulla sänkyyn nukkumaan vai käymmekö ennen töihin lähtöä esimerkiksi juoksu- tai pyörälenkillä. Motivaation avulla voimme asettaa itsellemme tavoitteita, joita kohti pyrimme omalla työllä. Päämääriin päästäksemme teemme erilaisia asioita, joiden uskomme johtavan haluttuun päämäärään. Motivaatio auttaa meitä säilyttämään mielenkiinnon tehtävässä ja auttaa pitkäjänteisessä työssä kohti tavoitteita.

Flow puolestaan perustuu sisäiseen motivaatioon ja sen ansiosta ihminen voi syventyä tekemiseen niin, että menettää ajan ja paikan tajun ja keskittyy täysin tekemiseensä eläen hetkessä. Flowssa ihminen haluaa jatkaa tekemistä, oppimista ja kehittymistä. Flow on mahdollista saavuttaa tilanteessa, jossa koettu haaste ja koetut kyvyt ovat korkealla tasolla, mutta kuitenkin tasapainossa.

Jos toiminnassa ei ole riittävästi haastetta suhteessa yksilön osaamiseen, hän tylsistyy helposti tekemiseensä. Päinvastoin, jos haaste on liiaksi yksilön omien taitojen yläpuolella ja yksilö tuntee epäonnistuvansa, hän ahdistuu. Molemmissa tapauksissa on vaarana, että yksilön motivaatio laskee. Onkin tärkeää, että toiminnan haastetaso asetetaan yksilön taitojen ja osaamisen mukaan. Tällöin yksilö voi saavuttaa flow -tilan ja uppoutua täysin tekemiseensä.

Sisäisen motivaation ansiosta ihmiset tekevät asioita koska se on nautittavaa tai kiinnostavaa. Tällainen tekeminen yleensä kannattaa, koska se johtaa luovuuteen ja oppimiseen. Sisäinen motivaatio on yhteydessä positiivisiin tunteisiin, rakentavaan käyttäytymiseen ja ajatuksiin, ja siten se on hyvinvoinnin tärkeä osa. Sisäinen motivaatio linkittyy kiinteästi valmiiksi saatuihin menestyksekkäisiin projekteihin ja asioiden valmistumiseen.

Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, kun toiminta tehdään ilman ulkoisia tekijöitä, kuten ulkoista palkintoa.

Sisäisesti motivoitunut ihminen osallistuu toimintaan puhtaasta nautinnosta ja ilosta.

Motivation5

Yllä olevassa kuvassa kuvataan sisäisen motivaation draiverit:

  1. Tavoitteet ja tarkoitus
  2. Kompetenssi
  3. Vapaus
  4. Kehittyminen

Vapaus lähtee ihmisen tarpeesta kokea itsensä kyvykkääksi ja kokea itsemääräämisoikeutta eli ihminen haluaa olla vapaa ulkopuolisesta ohjauksesta ja päättää itse omista tekemisistään. Tutkimusten mukaan liiallinen kontrolli laskee paitsi sisäistä motivaatiota, ne myös laskevat ihmisen luovuutta.

Tavoitteellisuus ja tarkoitus tarkoittavat, että henkilö kokee tekemisensä tärkeäksi ja että hän tähtää johonkin itseään suurempaan.

Kompetenssi tarkoittaa sarjaa erilaisia taitoja, joita ihminen kykenee käyttämään sujuvasti eri tilanteissa eli ihminen tuntee olevansa hyvä siinä mitä tekee.

Kehittyminen tarkoittaa sitä, että yksilö saa valita tavan, jolla pyrkii kohti tavoitetta, jonka hän itse kokee järkeväksi. Lisäksi ihminen tuntee kehittyvänsä matkalla kohti päämäärää. Tällä matkalla erilaiset mittarit ja kannustava sekä rehellinen palaute ovat tärkeitä.

Monessa organisaatiossa tehdään osaamiskartoituksia, asetetaan tavoitteita, koulutetaan henkilöstöä jne. Valitettavan monessa työpaikassa nämä henkilöstöjohtamisen prosessit ovat kuitenkin vielä puutteelliset, ja siksi sisäinen motivaatio ja ihmisten potentiaali jää hyödyntämättä. Kriittistä on myös se minkälaiset viestintätaidot esimiehillä on. Jos alaiset eivät pysty keskustelemaan avoimesti esimiehensä kanssa omista tavoitteistaan, haaveistaan tai kehityskohteistaan ei hyvillä henkilöstöprosesseilla ole tällaisessa tapauksessa riittävää hyötyä. Eri ihmisillä eri motivaatiotekijät vaikuttavat eri tavoin ja siksi ihmisten johtaminen vaatii yksilön kunnioitusta ja hyviä viestintätaitoja.

Mikä sinua motivoi esimerkiksi työssä? Mikä saa sinut kehittämään itseäsi harrastuksissa?

Lähteet

Thomas, K. W. (2000) Intrinsic motivation at work – Building energy & commitment. San francisco: Berrett-Koehler Publishers Inc. (kuva)

Lohikoski, P. (2011) Renewal and personal mastery in knowledge-based organizations. The case of a Finnish ICT-company. Ethical Issues and Social Dilemmas in Knowledge Management: Organizational Innovation. IGI Global.

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English