• Community and Communication Management

  Hands on help, advisory and training

Referenssit

Yhteisöjen rakentaminen ja konsultointi 2016-2017

– Solved the Cleantech Company – Community manager

– PPLBIO -hankkeen viestinnän konsultointi

– Informaatiotutkimuksen verkko-opintojen opetus ja ohjaus

– Tervahiihto 25.2.2017 sekä RullaTervahiihto -tapahtumien organisointi, sidosryhmäyhteistyö ja viestintätiimi CommsSquadin rakentaminen ja sparraus.

Kehittämisprojektit 2015-2016

E-Learning suunnittelu ja opetus

työt

Viestintäsuunnitelma ja viestintäalustan suunnittelu

Viestinnän suunnittelu ja koulutus, WWW-sivujen suunnittelu ja toteutus, (kevät 2016) mikroyrittäjyyttä tutkivalle MICROENTRE -tutkimusryhmälle yhteistyössä Verkkoasema OY:n kanssa.

microentresivut

MICROENTRE -TUTKIMUSRYHMÄ, Oulun yliopisto. Sidosryhmäviestinnän työpaja sekä viestintäsuunnitelman laatiminen ja koulutus (syksy 2015). Laadimme myös virtuaaliselle viestintä- ja oppimisympäristölle tekniset vaatimukset ja teimme järjestelmän pääkohtien määrittelyn sekä toimintojen määrittelyt visuaalisilla rautalankamalleilla sekä tekstikuvauksin yhteistyössä Verkkoasema Oy:n kanssa.

Osallistuin Päivin sidosryhmäviestinnän työpajaan ja viestinnän koulutukseen ja sain sieltä paljon uutta tietoa, vaikka olen ollut alalla jo parikymmentä vuotta. Yleensä asiakkaat tulevat meille valmiin tarjouspyynnön kanssa, mutta nyt sain osallistua ensin pohjatyön tekemiseen. Minkälaista viestintää tarvitaan millekin kohderyhmälle? Tätä asiaa kannattaisi pohtia syvällisemmin asiantuntijan avulla ennen kuin tilataan tietojärjestelmät vanhentuneiden käytäntöjen päälle. -Jyrki Sundström, johtaja

VA_logo_1riv_CMYK_300dpi

Hyvänolon Taikomolle sidosryhmäanalyysi, tuotteistuskonsultaatio ja viestintäsuunnitelma.

taikomo

Personal trainer ja ravintoterapeutti Anu Junnilan www-sivujen sisällöntuotto ja konseptointi. Halusimme tuoda esille Anun luonnonläheiset arvot painonhallinnassa ja rennon outdoors-meiningin maustettuna kestävyysurheilijataustalla, josta ammennetaan myös kilpaurheiluvalmennukseen.

anunnettisivukuva

Viestintästrategian uudistus 2015

TERVAHIIHTO 2015-2016:  sidosryhmäviestinnän uudistus ja toteutus

Tervahiihto 2016 tapahtuman viestinnän sidosryhmäanalyysi, viestinnän strategian määrittely sekä viestinnän tavotteiden asettaminen tapahtumalle.

Uudistuksina mm. www-sivujen uusiminen, Matkalla Tervahiihtoon-blogi, Matkalla Tervahiihtoon valmennukset, sekä vuorovaikutuksen luominen sosiaalisen median kanavissa erilaisten kampanjoiden kautta. Tavoitteena lisätä tapahtuman tunnettuutta ja sitouttaa entisiä asiakkaita.

”Päivi on uudistanut tapahtumaa monella tavalla ja muun muassa sosiaalisen median viestintä on parantunut huomattavasti. Sitoutuneiden käyttäjien määrä on kolminkertaistunut. Päivi on tuonut viestintään lisää elämyksellisyyttä erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien kautta. Päivin ansiosta myös Matkalla Tervahiihtoon -blogin yhteistyöyritykset ja viestintätiimi ovat olleet sitoutuneita tekemisessään ja Päivin innovatiivisen esimerkin ansiosta uskaltanut tuoda esille myös omia kehitysideoitaan. Päivi työskentelee erittäin nopeasti, tarkasti ja tehokkaasti.” -Tapahtumajohtaja, Jani Oravamäki

15.8.Tervahiihtologo

Esimerkki some-kampanjastamme (PP-tiedosto) Some-kampanjat

Tutkimusprojektit 2014-2015

Rapid Development -Tekes

RADE (RAPID DEVELOPMENT) -PROJEKTI Virtuaalisen työn organisointi ja yhteistyö nopeassa tuotekehityksessä”. 2013-2015  Yhteistyöyritykset: Normet, Nokia, Twinspark, Siemens, Vacon.

“Päivi has been studying together with us cross-cultural R&D teams´ communication and leadership topics. With help of her findings and recommendation we have been able to improve our cross functional way of working. Also we have learnt a lot what comes to working in virtual teams. I warmly recommend her into any mgmt or leadership or specialist position that requires special understanding of organisation development skills, understanding different cultures and working in cross functional and cultural team” -Keijo Katisko, Head of Transformation, MBB Nokia Networks

”Päivi has organized over ten workshops in Nokia and I can recommend her from the ground of her teaching skills but also due to her information and communication expertise.” -Juha Määttä, Head of RF Product Management, MBB Nokia Networks

Qstock sidosryhmäviestinnän johtamisen tutkimus

Musiikkifestivaali Qstockin sidosryhmäviestinnän tutkimus v. 2014-2015 yhteistyössä apulaisprofessori Kirsi Aaltosen ja lehtori Virpi Turkulaisen kanssa, jonka pohjalta pystyimme myös konsultoimaan festivaalijohdon projektinhallintaa ja viestintää. Kirjoitimme projektin lopputuloksena yhden tieteellisen artikkelin Project Management Journal-lehteen ja toisen Talouselämä Faktaan 02/2015.fakta_tuttuvieras

”Olen toiminut Päivin kollegana noin vuoden ajan ja tehnyt hänen kanssaan hedelmällistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä. Kokemukseni Päivistä työntekijänä ovat erinomaiset: hän on äärimmäisen tehokas, systemaattinen viestijä ja muut huomioiva positiivinen tiimipelaaja, joka vie asioita eteenpäin. Hän panostaa työhönsä paljon, osoittaa sitoutuneisuutensa ja saa myös omalla innostuneisuudellaan muut motivoitumaan. Työssään tutkijana Päivi on analyyttinen ja hahmottaa helposti monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Hän on aina tehnyt sen, minkä on luvannut.” –Asst. Prof. Kirsi Aaltonen (Industrial Engineering and Management, Oulu) 

qstock

refbanner4

Koulutus, suunnittelu- ja asiantuntijatyö

VIESTINNÄN LEHTORI JA YLIOPISTO-OPETTAJA (vuodesta 2005) SEKÄ YLIOPISTO-OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

Kollegoilta ja opiskelijoilta saadun palautteen mukaan opetukseni on innostavaa ja kiinnostavaa. Tarinoiden ja käytännön esimerkkien avulla  vaikeistakin asioista on helppoa keskustella. Käytän erilaisia opiskelijoita aktivoivia menetelmiä ja pyrin saamaan aikaan oppimista myös ICT:n käytössä, ryhmätöissä, esiintymistaidoissa ja parantamaan koulutettavien valmiuksia ohjata omaa oppimista. Osaan huomioida myös erityisopiskelijoiden tarpeet.

refbanner4

INFORMAATIOTUTKIMUKSEN AINEOPINTOJEN VERKKO- JA MONIMUOTO-OPETUSHANKKEEN PILOTTI 2010-2011

Yhteistyössä avoimen yliopiston ja Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa. Hankkeen koordinointi, sisällöntuotto, oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus sekä opetus.

”Päivi created, coordinated and teached the open university studies that Information studies offers online. She did a great work with planning and guiding the studies and did also receive good feedback from her students. Päivi definitely is an optimist and very social co-worker. She is open-minded and enthusiastic for new ideas.” –Heidi Enwald, FT  lehtori, informaatiotutkimus, Oulun yliopisto.

refbanner4

Citec_LogoSlogan

Documentation and Communication Coordinator in R&D projects

05/2002 – 08/2005

 • Maintaining information channels in customers´ (Nokia Networks) R&D projects, controlling access rights and giving support and training in project communication.
 • Inspection and communication plan creation and updating within co-operation with R&D project managers.
 • Providing support and training in issues related to communication processes and ICT tools and databases.

Awards

 • Oulu University Scholarship Foundation: Research Grant for PhD study: information processing in global NPD projects. Viestintä globaaleissa virtuaalisissa tuotekehitysprojekteissa. 31.5.2016
 • Research Grant for PhD study: collaboration and communication competencies in global virtual NPD projects by Tauno Tönning Foundation 05/2014
 • 2014 Best Student Paper Award in PMI Research and Education Conference

 

PMI_palkintotimeline

Best Student Paper Award 2014 at PMI (Project Management Institute) Research and Education Conference: at Portland, Oregon, USA

refbanner4

Konferenssit ja seminaarit

 • PMI Project Management Institute, Research and Education Conference, Portland Oregon, USA 07/2014.
 • SCaIEM Scandinavien Academy of Conference of Industrial Engineering and Management, 11/2014 in Lund, Sweden.
 • Conference on e-Learning ICEL, Valparaiso, Chile, 06/2014,
 • TIIM Technology, Innovation and Industrial Management Conference 05/2013 Thailand
 • ISIC Information Seeking in Context. Murcia, Spain 10/2009.
 • SMART CITY Seminar 05/2015, Oulu Panelist at the interactive session: Social media and crowdsourcing hosted by Tom Laine, organizing and conducting interviews for the seminar guests.

Panelist at Interactive session Crowdsourcing and social media.

smart3 (2)

Chair: Tom Laine, CEO, Innopinion •Päivi Lohikoski, Researcher, University of Oulu •Mikko Järvilehto, Founder and CEO of the Innovaatiomestarit Ltd/Futuretournaments Ltd •Pia Erkinheimo, Head of Crowds & Communities Digile Ltd •Jari Jussila, Project Manager, Novi Research Center, Tampere University of Technology •Minna Rantama, ZEF Consultant, ZEF Solutions •Peter Gréen, Co-Founder, Zee.do

 

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English