• Managing projects where virtuality meets reality

Työpajat

Sidosryhmäviestinnän työpaja

Toimivan sidosryhmäviestinnän avulla tehostetaan suunnittelua, epävarmuus vähenee, ennakoitavuus paranee ja riskit pienenevät. Viestintä tulisi suunnitella tarkasti erityisesti niiden sidosryhmien kohdalla, joiden toiminta on omalle organisaatiolle elintärkeää. Tässä auttavat työpajana toteutettava sidosryhmäanalyysi sekä viestintätaitojen koulutus. Nämä voidaan toteuttaa 1/2-1 päivän koulutustyöpajoina.

  1. Kartoitamme sidosryhmät ja sen jälkeen luokittelemme ne merkittävyyden mukaan.
  2. Viestintävälineet, kanavat ja sisältö suunnitellaan sidosryhmän mukaan siten, että ne palvelevat liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.
  3. Viestintätaitojen avulla osataan valitaan sopiva media ja viestintätapa tilanteen ja sidosryhmän mukaan.

Luottamustyöpaja

  1. Ennakkokysely, jonka avulla määritämme luottamuksen suurimmat kipupisteet. Ne voivat olla organisaatiomuutokseen liittyvät asiat, esimies-alaissuhde, suhteet tiimin jäsenten välillä tai monikulttuurisuuden mukanaan tuomat haasteet.
  2. Työpajassa vuorotellaan luentoja ja case-tehtäviä ryhmätöinä käytännön esimerkkien pohjalta.
  3. Lopuksi kokoamme yhteen luottamuksen rakennusaineet. Osallistujat saavat käytännön työkaluja luottamuksen rakentamiseen ihmissuhteissaan ja työssään.

Toteutusvaihtoehdot

  • Työpaja – Toteutetaan asiakkaan tiloissa osallistujien määrästä riippuen 1/2-1 päivän mittaisessa tilaisuudessa, joka sisältää erilaisia tehtäviä ja luentoa.
  • Valmennus – Lisäksi voidaan ottaa viestinnän valmennus, jonka aikana saatuja oppeja seurataan käytännössä. Annamme palautetta matkan varrella ja lopuksi kokoonnumme päätöspalaveriin, jossa kootaan asiat yhteen.
  • Verkkokurssi – Asiakas osallistuu valmennukseen etäyhteyden ja erilaisten case-tehtävien sekä sähköisen oppimateriaalin avulla.

Taustaa

Sidosryhmäviestintä on murroksessa teknologian ja globalisaation aiheuttaman rakennemuutoksen myötä. Lisäksi yritykset vain harvoin tunnistavat kaikkia sidosryhmiään ja heidän erilaisia tarpeitaan. Yhä enemmän pyritään luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja strategisiin partnerisuhteisiin, jotta vaikutusmahdollisuudet kysyntään lisääntyisivät. Teknologian ja sosiaalisen median hyödyntäminen on kuitenkin vielä heikkoa useilla aloilla.

Työelämä muuttuu ja työyhteisöjen ominaispiirteitä ovatkin nykyisin verkostoituminen, hajautettu toiminta, projektipohjainen työ, matalat hierarkiat ja tiimityö. Tällöin jokaisella työntekijällä on paljon vastuuta myös ulkoisen viestinnän osalta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokaisella voi olla paljon päätäntävaltaa esimerkiksi sen suhteen missä ja milloin asiakkaiden tai muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa keskustellaan. Töihin ei enää välttämättä mennä, vaan työtä tehdään yksin ja yhdessä muiden kanssa missä ja milloin vain. Viestintäteknologian avulla tehtävät voi tehdä periaatteessa missä ja milloin vain.

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English