• Community and Communication Management

    Hands on help, advisory and training

Tietojohtaminen

Tiedolla ja taidolla tulosta

Yrityksen tärkein pääoma on sen henkilöstö. Erityisesti luovilla aloilla ja tietotyössä menestys perustuu henkilöstön osaamiseen ja kykyyn luoda uutta tietoa sekä tehdä yhteistyötä. Tietotyö on ongelmanratkaisua, kehittämistä, tiedonhakua ja -hankintaa, tiedon jalostamista, välittämistä sekä tiedon analysointia.

Lisäksi tarvitaan tehokasta luotettavaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. On tärkeää luoda edellytykset tietojohtamisen kulttuurille ja käytännöille, jotta yksilöt ja organisaatiot voisivat menestyä. Opintojakson teemat ovat:

  • Aineeton pääoma
  • Tiedon lajit
  • Tiedon luominen ja jakaminen
  • Organisaatiorakenteet ja johtaminen
  • Tieto- ja viestintäteknologia menestystekijänä
  • Alustatalous ja tulevaisuuden työelämätaidot

Organisaatiot tarvitsevat tietojohtamista mm. tietääkseen mitä ne tietävät, luodakseen uutta tietoa, hankkiakseen tietoa toimintaympäristöstään ja kilpailijoistaan sekä tukeakseen organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien osaamista ja kilpailykykyä. Tietojohtamisen ensisijainen tavoite on luoda luottamuksen ilmapiiri, jossa ihmiset haluavat jakaa tietoa.

Tietojohtamisella saadaan tulosta ja työhyvinvointi lisääntyy!

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English