Luottamus

person-1245959__480

Tarve

Luottamuksen rooli on merkittävä innovaatioiden syntymisessä, epävarmuuden hallinnassa, henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämisessä ja motivaation rakentamisessa. Työkaluja luottamuksen rakentamiseen tarvitaan kaikilla tasoilla. Tarvitaan vahvaa tietojohtamisen kulttuurista ja käytännöistä lähtevää osaamista sekä viestinnän suunnittelua ja taitoa, jotta luottamuksen ilmapiiri voisi syntyä.

Monet työpaikat ovat murroksessa ICT:n nopean kehityksen ja globalisaation aiheuttaman kiristyneen kilpailun myötä ja epävarmuus on työelämän arkipäivää. Työtä tehdään yhä useammin projekteissa, jotka toimivat muuttuvassa, kompleksisessa ja vaativassa liiketoimintaympäristössä.

Jokainen kohtaa elämässään erilaisia pettymyksiä, jotka voivat johtaa epäluottamuksen ilmapiiriin myös työpaikalla. Epäluottamuksen ilmapiiri voi tuntua pahalta ja työssä se näkyy usein siten, että tietoa ei enää jaeta tai haluta ottaa vastaan. Tiedosta voi tulla kaupankäynnin väline ja epäterve kilpailu ihmisten välillä lisääntyy, mikä saattaa lisätä stressiä.

Sisältö

Sisältö perustuu Päivi Lohikosken väitöstutkimukseen sekä monitieteisiin alan tutkimuksiin. Luennoilla on myös käytännönläheisiä esimerkkejä. Ennakkotehtävässä määritellään opiskelijoiden erityistarpeet ja lähtötaso, josta riippuu lopullisen kurssimateriaalin painopisteet.

Teemat

  • Luottamuksen rooli työssä
  • Luottamuksen lajit
  • Esimiestyö ja luottamus
  • Epävarmuus ja sen hallinta
  • Konfliktit
  • Luottamuksen rakentamisen avaimet

Toteutus

Koulutuksessa yhdistellään teoriaa ja käytäntöä kiinnostavin esimerkein ja pääpaino on aktivoivalla keskustelulla ja case–pohjaisilla ryhmätöillä. Koulutettavat saavat käytännön työkaluja luottamuksen rakentamiseen ja luottamuksen korjaamiseen.

Toteutusvaihtoehdot koulutettavien tiloissa

  1. Alustus 15-30 minuuttia
  2. Luottamus Workshop 2x4h
  3. Luento 2h

Kysy tarjous!

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English