Etätyön johtaminen

lake-mcdonald-1733308__480

Tarve

Tutkitusti suurin syy projektien viiveisiin tai epäonnistumiseen on erilaiset puutteet viestinnässä.

Alustapohjainen projektiperustainen etätyö on kasvava trendi ja se tarjoaa mahdollisuuksia maaseudun elinvoiman kasvattamiseen sekä laadukkaaseen elämään kasvukeskusten ulkopuolella.

Koulutus luentoina tai työpajoina

  • Virtuaalisen toimintaympäristön edut ja haitat
  • Viestinnän työkalut ja menetelmät
  • Esteet tiedonkulussa ja niiden ylittäminen
  • Viestinnän tarpeet projektin eri vaiheissa
  • Projektiviestinnän johtaminen

Oppimateriaali

Sisältö perustuu Päivi Lohikosken väitöstutkimukseen ”Information processing in global NPD projects” ja muuhun viestinnän alan viimeisimpään tutkimustietoon sekä käytännönläheisiin esimerkkeihin. Ennakkotehtävässä määritellään opiskelijoiden erityistarpeet ja lähtötaso, josta riippuu lopullisen kurssimateriaalin painopisteet.

Toteutus

Toteutus voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan:

  • Alustus (30min), luento (2h) tai luentosarja
  • Opintojakson laajuus 2op, sisältää ennakkotehtävän, luennot ja lopputehtävän tarkastuksen
  • Opintojakso laajuus: 5op, sisältää ennakkotehtävän, luennot, sekä ongelmalähtöisiä tehtäviä ja loppuraportin tai oppimispäiväkirjan tarkastuksen

Opintojaksolla on luento-opetusta, mutta pääpaino on koulutettavia aktivoivalla keskustelulla ja case–pohjaisilla ryhmätöillä. Tavoitteena on ratkaista käytännön ongelmia ja näkemyksiä tutkitun tiedon avulla. Koulutettavat saavat käytännön työkaluja virtuaalisen projektiviestinnän johtamiseen.

Pyydä ilmainen pikakonsultaatio!

Tavoite

Tämän kurssin tai työpajan käytyään koulutettava ymmärtää ja osaa kuvailla onnistuneen viestintäprosessin perusedellytykset. Lisäksi hän ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen, ja kuinka viestinnän käytännöt vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen ja siihen miten tietoa otetaan vastaan ja jaetaan, kun kommunikointi tapahtuu suurelta osin ICT:n välityksellä.

Organisaatioiden sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat murroksessa ICT:n nopean kehityksen myötä ja sähköinen kommunikaatio on työelämässä arkipäivää. Työtä tehdään yhä useammin projekteissa, jotka toimivat muuttuvassa, kompleksisessa ja vaativassa liiketoimintaympäristössä.

Virtuaalisen viestintäosaamisen tarve kasvaa, kun halutaan hyödyntää jousto- ja etätyön tarjoama valtava potentiaali. Esimerkiksi, kun halutaan käyttää asiantuntijoita globaalisti. Virtuaalinen työ mahdollistaa asiantuntijoiden rekrytoimisen mistä tahansa, ja motivoivan ja joustavan työympäristön luomisen esimerkiksi ruuhkavuosia eläville vanhemmille tai syrjäseutujen asukkaille. Yhä useampi haluaa elää elämäänsä joustavasti, työ-ja yksityiselämää taitavasti yhteensovittaen. Tähän tarvitaan viestintäosaamista ja osaavaa viestinnän johtamista.

Projektin eri vaiheiden viestintätarpeet ovat erilaiset, mitä harvoin tiedostetaan. On helppoa tehdä, niinkuin on aina ennenkin tehty. Lisäksi viestintä ei aina onnistu, koska organisaatio- ja yksilökohtaiset esteet haittaavat viestintää. Esteisiin voi olla vaikeaa puuttua, koska projektipäälliköillä ja organisaation johdolla tutkitusti harvoin on tarvittavaa ihmislähtöistä viestintä- ja tietojohtamisosaamista. Tarvitaan vahvaa tietojohtamisen periaatteista lähtevää osaamista sekä viestinnän suunnittelua ja taitoa, jotta projektit voisivat onnistua ja yritysten kilpailukyky voisi vahvistua.

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English