• Managing projects where virtuality meets reality

Luennot ja koulutukset

Tarjoan innostavat tutkittuun tietoon pohjautuvat alustukset, luennot, luentosarjat ja koulutukset tai kokonaiset viestinnän ja tietojohtamisen opintojaksot korkeakouluille ja yliopistoille.

Koulutuksissa on osa luento-opetusta, mutta pääpaino on opiskelijat aktivoivalla keskustelulla ja case–pohjaisilla ryhmätöillä. Tavoitteena on ratkaista käytännön ongelmia ja näkemyksiä tutkitun tiedon avulla. Opiskelijat saavat näiltä opintojaksoilta ja kursseilta käytännön työkaluja tietotyöhön. Toteutus voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan:

  1. Alustus (15-30min), luento (2h) tai luentosarja
  2. Opintojakson laajuus 2op, sisältää ennakkotehtävän, luennot ja lopputehtävän tarkastuksen
  3. Opintojakso laajuus: 5op, sisältää ennakkotehtävän, luennot, sekä ongelmalähtöisiä tehtäviä ja loppuraportin tai oppimispäiväkirjan tarkastuksen.

Liitteenä esimerkki alakoulun vanhempainillan 30 minuutin luennosta aiheena: Viestintätaidot nyt ja tulevaisuudessa Luento_vanhempainilta_09_2015

PR -viestintä

PR-viestinnän koulutuksessa lähdemme liikkeelle viestintästrategiasta, viestintäprosessista ja työyhteisöjen viestinnän foorumeista. Pohdimme keskustelutehtävien avulla viestintäprosessin eri vaiheita, foorumeita ja tarvittavia taitoja, jotta yhteinen ymmärrys ihmisten välille voisi syntyä. Käymme läpi maineenhallinnan perusteet sekä kriisiviestinnän periaatteet.

Tutkitun tiedon avulla keskustelemme, minkälaista tietoa kannattaa milläkin välineellä välittää, jotta konflikteilta ja infotulvalta voitaisiin välttyä. Keskustelemme myös sosiaalisen median roolista yhteisöllisyyden rakentajana esimerkkien avulla sekä kriisiviestinnän prosesseista ja viestinnästä elämystaloudessa.

Projektiviestintä

Viestintäkompetensseja tarvitaan onnistuneen projektin läpiviemiseksi suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi asiantuntijoiden työhyvinvointi kasvaa, kun työtä tehdään joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Viestintätarpeet projektin eri vaiheissa vaihtelevat ja siksi on tärkeää suunnitella viestintäkäytännöt siten, että ne tukevat projektin toteutumista aikataulussa.

Yhä useammassa projektissa suurin osa viestinnästä tapahtuu virtuaalisesti. Niinpä pääpaino tällä kurssilla on virtuaalisen viestinnän näkökulmassa.

Luottamus

Luottamus lisää riskinottokykyä ja innovaatioita, tutkitusti parantaa viestinnän laatua sekä vähentää stressiä ja epävarmuutta.

Luottamus on kaiken yhteistyön ja onnistuneen viestinnän perusedellytys. Tietoa ei jaeta eikä myöskään vastaanoteta ilman luottamusta. Kun odotuksiin ja toiveisiin vastataan, luottamus kasvaa. Mitä suurempi luottamuspääoma, sitä enemmän takapakkia voidaan ottaa vastaan.

Luottamus on käytännössä kuitenkin monimutkaisempi ilmiö kuin aiemmin mainittu yhtälö. Tieteellisessä keskustelussa luottamusta on yhteensä 74 eri lajia, joista tässä koulutuksessa tulee tutuksi kolme tärkeintä: affektiivinen eli tunneluottamus, kognitiivinen eli taitoluottamus ja normatiivinen eli yhteisöllinen luottamus.

Tietojohtaminen

Tietojohtamisen käytännöillä henkilöstön sisäinen motivaatio saadaan käyttöön. Asiantuntijat voivat kasvaa ja kehittyä, samalla kun henkilöstön osaamispääoma saadaan käyttöön ja yrityksen kilpailukyky paranee. Hyvillä tietojohtamisen käytännöillä tieto- ja viestintäteknologiasta saadaan paras hyöty ja joustoa työhön.

Työyhteisöviestintä

Työyhteisöviestinnässä panostus viestintään ja viestintätapa tulee suunnitella organisaation perustehtävästä käsin. Viestintä on johdon tuki ja saa organisaation osat toimimaan saumattomasti keskenään. Toimiva viestintä on erityisen kriittistä niiden sidosryhmien kohdalla, joiden merkitys on omalle organisaatiolle elintärkeää. Tärkeä sidosryhmä on asiakas, jonka henkilökohtainen kokemus määrittää viime kädessä tuotteen laadun. Siksi asiakkaan kokemukset suhteessa yritykseen ratkaisevat.

KYSY TARJOUS TAI ILMAINEN PIKAKONSULTAATIO!

 

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English