• Managing projects where virtuality meets reality

Tutkimukset

Nykytila-analyysi

Selvityksillä tai tutkimuksilla tutkitaan projekti-, tietojohtamisen  ja viestinnän toimivuutta. Tutkimuksen painospiste voi olla viestinnän ilmapiirissä, tiimien yhteishengen mittaamisessa tai tiedonjakamisen prosessien tehokkuuden mittaamisessa.

Viestinnän nykytilan analyysin pohjalta tiedämme valitaanko teillä viestintätarpeisiin oikeat välineet, voivatko ihmiset osallistua riittävästi, onko ajantasaista tietoa saatavilla, minkälainen on viestinnän ilmapiiri ja voivatko ihmiset vaikuttaa riittävästi päätöksentekoon. Selvitämme, onko yhteisö vahvistumassa ja kasvamassa tavoitteiden mukaan.

Kyselyt

Ilmapiirikyselyt, palautteiden kerääminen ja raportointi.

Selvitykset

Miten projektinne tai hankkeenne vaikuttavuus varmistetaan? Haluatko tietää mistä maailmalla juuri nyt puhutaan johtamisen ja viestinnän alalla? Mitkä ovat johtamisen ja viestinnän uudet trendit? Mitkä ovat johtamisen haasteet ja minkälaisia ratkaisuja siihen on muualla löydetty? Tarvitsetteko ajantasaista sisältöä www-sivuille?

Tuotan tiedonhaut, analyysin, infograafit, koosteet sekä asiantuntijatekstiä raporttina helposti omaksuttavassa muodoss

Tutkimukset

Saako henkilöstönne riittävästi ajantasaista tietoa? Ovatko he tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa? Miten henkilöstö kokee yrityksenne viestinnän ilmapiirin? Onko tiimissänne vapaamatkustajia?

Palvelu sisältää ongelman määrittelyn, kysely- tai haastattelututkimuksen rungon suunnittelun, kyselyn tai haastattelun toteuttamisen, analyysin ja tulosten raportoinnin sekä ehdotukset jatkotoimille. Voin toteuttaa myös osan näistä osa-alueista henkilöstöhallinnon tueksi.

 

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English