• Community and Communication Management

    Hands on help, advisory and training

DProjects

Vaikuttavaa viestintää

Vaivalla tuotettu tieteellinen tieto ja hankkeissa saadut tulokset ansaitsevat tulla kuulluksi, jotta tiedosta saadaan tukea päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Kirjoitan tieteelliset julkaisut ja hanketekstit yleistajuiseen ja kiinnostavaan muotoon lehtijutuiksi digi- tai printtimediaan sekä www-sivuille.

DProjects palvelut ovat vaikuttavan projekti- ja hankeviestinnän perusta:

  • Viestinnän strateginen suunnittelu: sidosryhmäanalyysit ja viestintäsuunnitelmat
  • Henkilöstökyselyt
  • Yhteisöviestinnän työkalut
  • Asiantuntijasivustojen suunnittelu, blogien ylläpito sekä sisällöntuotanto sosiaalisen median kanaviin.
  • Verkkoratkaisut oppimiseen, tiedonjakamiseen ja tiedonluomiseen helposti ja tehokkaasti.
  • Verkko-opintoihin sisällöntuotanto ja ohjausta useilla eri menetelmillä, kuten yrityselämän tarpeita tukevalla ongelmalähtöisellä (Pbl) oppimismenetelmällä, aiheina mm. tietojohtaminen, PR-viestintä, informaatiotutkimus,

Miksi?

Onnistunut viestintä on kiinteä osa koko liiketoimintaa ja kaikkea johtamista. Viestinnän tulee tukea yhteisön tai organisaation tavoitteita.

Tarvittaessa järjestämme myös parhaiten teitä ja sidosryhmiänne tukevat työkalut ja virtuaalisen viestintäympäristön sekä sisällöntuottoa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Case: MicroEntre, yhteistyössä Verkkoasema

Verkkoasema Oy on suunnitellut ja toteuttanut erilaisia verkkopalveluita (verkkosivut, intranetit, extranetit, projektin- ja henkilöstönhallinta järjestelmät jne.) ja viestintäjärjestelmiä vuodesta 1997 lähtien. Verkkoasemalla on vahva kokemus erilaisista julkaisujärjestelmistä lähtien omasta VJ6-ohjelmistosta aina avoimen lähdekoodin alustoihin (WordPress, Drupal). Tämän vuoksi Verkkoasemalla on laajasti tietämystä sekä kokemusta laatia asiakkaan kanssa yhteistyössä tarvittavat määrittelyt sekä itse tarjouspyyntö varsinaista virtuaalisen toimintaympäristön hankintaa varten.