• Managing projects where virtuality meets reality

Posts by Päivi Lohikoski

Viestintä virtuaalisissa globaaleissa...

Suomi on nyt haastavassa tilanteessa. Globalisaatio ja teknologioiden nopea kehitys ovat johtaneet suuriin muutoksiin ihmisten elämässä ja työpaikoilla. Kulttuurit ja yhteiskunnat ovat yhä lähempänä toisiaan, maailmasta on tullut entistäkin pienempi. Kauan aikaa sitten globalisaatio merkitsi uusien mannerten ja merten valloituksia. Tänään globalisaatio tarkoittaa paitsi kaupankäyntiä, myös yhteisten merkitysten luomista virtuaalisesti ja yhteistä toimimista tietoverkoissa. En […]

Mikroyritysten toimintaedellytyksiä k...

Käsissäni on nyt mielenkiintoinen, merkittävä ja haastava projekti: Kuinka edistää mikroyrittäjien vaikuttavuutta ja tunnettuutta sekä parantaa mikroyrittäjien oppimis- ja toimintaedellytyksiä? Suomen yrityksistä n.94% on mikroyrityksiä, jotka työllistävät 1-10 henkilöä ja joiden liikevaihto on korkeintaan 2 miljoonaa euroa (Lähde: Tilastokeskus). Mikroyritysten merkitystä ei tunneta, vaikka ne muodostavat valtaosan Suomen yrityskannasta. Tällä hetkellä kukaan poliittinen puolue ei myöskään edistä mikroyritysten […]

Why is communication so important?

At the moment over 80% of the virtual teams fail to reach their objectives due to organizational and personal communication barriers. Managers spend typically over 90% their time interacting with other people. Therefore it is crucial for managers to have proper communication skills virtually and f2f. Communications effectiveness impacts organizational performance and individual career prospects. […]

How to recognize an expert? And why s...

In decision making and problem solving we need experience, knowledge and expertise. Expert and experience are related words, derived from Latin meaning “to put to the test”. Experts are people that have been tested and trained by experience. Experience provides historical perspective to view new situations and events. Expets can also deal with complexity in a complex […]

Luottamus elää ja hengittää verkostoi...

Onnistunut viestintä perustuu luottamukseen ja luottamus elää ja hengittää aina ihmisten muodostamissa verkostoissa. Verkostoissa, joissa vuorovaikutus perustuu luottamukselle, ideoidaan, opitaan, luodaan uutta tietoa ja ratkotaan ongelmia menestyksekkäästi. Siksi jokaisessa firmassa on tärkeää järjestää kunnolliset viestinnän foorumit virallisille ja epävirallisille keskusteluille, unohtamatta panostamista hyvinvointiin, tavoitteisiin ja työtehtävien sisältöön. Luottamusta on organisaatioiden tasolla ja yksilötasolla ja niitä […]

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English