• Community and Communication Management

    Hands on help, advisory and training

Palautumista ja älykästä harjoittelua...

Palautumista ja älykästä harjoittelua raskaan raadannan sijasta

– Päivin terveiset MindTrek -teknologiakonferenssista Tampereelle kokoontui pitkästi yli toistatuhatta teknologiayritysten, kuntien, kaupunkien ja yliopistojen edustajaa jakamaan ja keskustelemaan alan uusista trendeistä ja tulevaisuuden tarpeista. ”New technologies in sports and e-health” oli yksi konferenssin teemoista. Tervahiihdon Päivi Lohikoski osallistui näistä muutamiin sessioihin. Tässä blogissa avataan muutamia löydöksistä, jotka saattavat kiinnostaa myös tavallisia aktiiviliikkujia kuten. 1. […]

Tervahiihto yhteisö – rakkaudesta luo...

Pyöritin 2000-luvun lopulla luomuruokarinkiä, johon Maija ja Jani kuuluivat ja kävimme Maijan kanssa joskus lenkillä ja siinä samalla keskustelimme viestinnästä. Myöhemmin Maijan ja Janin innostus Tervahiihtoa kohtaan ja toisaalta tarve saada lisää voimia tapahtuman järjestämiseen sekä heidän tapa tehdä työtä helpotti päätöksentekoani lähteä mukaan. Niinpä aloitin Tervahiihdossa viestinnän kehittämistehtävät yli kaksi vuotta sitten ”Rakkaudesta lajiin”. […]

Projektiviestintä virtuaalisissa orga...

Projektiviestintä virtuaalisissa organisaatioissa

”Tutkitusti suurin syy projektien epäonnistumiseen on erilaiset puutteet viestinnässä.”  Projektin eri vaiheiden viestintätarpeet ovat erilaiset, mitä harvoin tiedostetaan. On helppoa tehdä niinkuin on aina ennenkin tehty. Lisäksi viestintä on usein erittäin haastavaa johtuen erilaisista organisaatio- ja yksilökohtaisista esteistä tiedon kulussa. Projektipäälliköillä ja organisaation johdolla tutkitusti on harvoin tarvittavaa viestintä- ja tietojohtamisosaamista. Tarvitaan vahvaa tietojohtamisen käytännöistä lähtevää […]

Does Your Trust Need Fixing?

Trust is a very complex phenomena and there are about 74 different types of trust in research discussions. However there are some general guidelines and common understanding how trust works and how does it break. In fragmented organizations and in projects trust is often an issue, which needs special focus and sometimes it needs to […]

Viestinnän TOP 3: kuunteleminen, vast...

Monissa eri kanavissa näkee nyt Viestinnän trendit -listoja, niinpä myös minä listaan omani vuodelle 2016. Haen trendit viestintätaidoista ja siitä mitä toivoisin näkevän ympärilläni enemmän. Viestintätaitojen avulla työt tehdään tehokkaasti ja epävarmuus vähenee.  Hyvien viestintätaitojen ansiosta osataan kuunnella ja esimerkiksi valita sopiva media tilanteen ja sidosryhmän mukaan, jolloin sujuva dialogi toisten kanssa on mahdollista. Seuraavat kolme teemaa ovat tällä […]

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Follow us in Facebook!

Finnish / English